Contact Us

थकाली सामुदायिक होमस्टे
जुमा थकाली – ०६९–४४०३९७, ९८४६३९६७९१
आइत थकाली – ०६९–४४०२६६, ९८४७६१६८१६
बत्तीमाया थकाली – ९८४७७२९७४०
सन प्रसाद थकाली – ९८४७६३७९०१

ठिनीका होटलहरु
होटल तिलिचो पिक – ०६९–४४०२६२, ९८४९५२१५४९
होटल निलगिरी भ्यू – ०६९–४४०३९५, ९८४७६१६९८२
होटल रोयल भिलेज – ०६९–४४०३३६, ९८४७६८२०१४

थप जानकारीका लागि

नरेन्द्र थकाली (अध्यक्ष) – ९८५७६५००५३
महेश थकाली (उपाअध्यक्ष) – ९८४७६३७७४९
निरज थकाली (सचिव​) – ९८५७६५०३११
ल्हेची गुरुङ (कोषाअध्यक्ष) – ९८४७७४२१५२

जनमुक्ति युवा क्लब
घरपझोङ–५, ठिनी, मुस्ताङ